Forældrerbestyrelsen i Krogården

Forældrebestyrelsens arbejde

Krogårdens Børnehus er en selvejende aldersintegreret institution og det er ensbetydende med, at forældrene har større mulighed for indflydelse på børnehusets hverdag, end i en normal kommunal daginstitution.

Krogården har en forældrebestyrelse og det er igennem den, at forældrene er sikret indflydelse på deres børns hverdag. Det er forældrebestyrelsen, der b.la. indstiller til ansættelse og afskedigelse af leder/souschef samt medvirker ved øvrige ansættelser af personale via en forældrerepræsentant fra bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består på nuværende tidspunkt af syv forældre (heraf en suppleant) til børn i børnehuset, en medarbejderrepræsentant samt børnehavens daglige leder.

Forældrebestyrelsen beslutter sammen med Krogårdens leder og personale efter hvilke retningslinjer børnenes hverdag skal udforme sig. Helt frit er det ikke, for kommunen stiller en række krav i driftsoverenskomsten, ligesom lov, regler og forordninger skal overholdes. For at forældrebestyrelsen bevarer en løbende kommunikation med politikerne, afholdes der årligt dialogmøder med politikerne og embedsmænd fra kommunen

Som bestyrelsesmedlem medvirker man til at skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed.

Lederen har det daglige pædagogiske og personalemæssige ansvar, det er derfor vigtigt med en god dialog til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for børnehusets drift og økonomi. Lederen orienterer bestyrelsen om regnskabet og budgettet. Det er også bestyrelsens ansvar at sikre, at bygninger og legeplads bliver vedligeholdt i forsvarlig stand.

Der afholdes generalforsamling hvert år i april/maj, hvor der b.la. er valg til forældrebestyrelsen.