Alkoholpolitik

Udarbejdet af personalet og vedtaget af bestyrelsen d. 16. marts 2017.

 

Som institution tager Krogårdens Børnehus det alvorligt, at der er tendenser i det danske samfund, der indikerer, at danske familier præges af et stigende alkoholforbrug. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der skønnes, at der på landsplan er mindst 225.000 børn, der lever i familier, hvor forældrenes alkoholforbrug går ud over børnene i større eller mindre grad. Det oplyses desuden, at der i hver klasse/stue skønnes til at være 2-3 børn, som kender til alkoholproblemer i hjemmet.

 

Personalet i Krogårdens Børnehus er i dagligdagen rollemodeller for børnene. Dette ansvar tager vi meget alvorligt, og arbejder professionelt med den tillid, forældrene udviser til, at vi varetager børnenes tarv og anskuer problematikkerne i børnehøjde.  

Denne alkoholpolitik er derfor også et udtryk for at vi, som institution, tager vores ansvar alvorligt.

 

Med baggrund i den viden, er det derfor besluttet følgende:

  1. Der nydes ikke alkohol i åbningstiden af hverken personale eller andre voksne

     

  2. Der nydes ikke alkohol ved arrangementer afholdt på Krogårdens Børnehus matrikel uden for åbningstiden, når børnene er tilstede.

     

  3. Det betyder, at der fremover ikke drikkes alkohol ved arrangementer i regi af Krogårdens Børnehus, herunder fællesspisning, arbejdsdage mm.

     

Krogårdens Børnehus´ personale og bestyrelse er af den opfattelse, at alle arrangementer er børnenes fest. Vi mener, det er vigtigt, at Krogårdens Børnehus er børnenes hus, og det skal være et sted, hvor barnet har rum til at være barn. At der ikke er alkohol til arrangementer i institutionen betyder, at barnet kan ”holde fri” fra bekymringerne, der kan følge med ved indtagelse af alkohol.

 

Vi serverer kaffe/the, vand, saft, juice, sodavand og lignende.