Oplæg fra forældre-fyr-aftensmøde nov. 2019

Temaet for dette første forældre-fyraftensmøde var:

Børn, seksualitet, demokrati, rettigheder og pædagogik :)

Der gøres opmærksom på, at det er slides,, som er vedhæftet, ikke er med fyldestgørende tekst. Giver de anledning til undrende spørgsmål, så kontakt meget gerne Bente.