Pædagogisk læreplan

I Krogården har vi valgt at arbejde med følgende 6 læreplansområder, som alle er en del af vores pædagogiske arbejde med børnene.

  • Personlige kompetancer
  • Sociale kompetancer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Du kan derfor læse mere, i det vedhæftede dokument om hvad vi vil opnå indenfor de forskellige områder, hvad der skal til for at nå målet, hvad vi gør samt hvilken dokumentation vi laver på udførsel samt resultatet.