Politik om dresscode

Når man møder på arbejde i Krogården, skal man være anstændigt klædt.
Man skal klæde sig, så man kan varetage de opgaver dagen byder på for den enkelte.
Når årstiden indbyder til det, under hensyntagen til individuelle skøn, må man gerne gå i sommertøj (short, og t-shirts).

Det henstilles desuden til den enkelte, at tænke sig om.
Hvis den enkelte medarbejder kommer til at klæde sig uanstændigt, påfalder det ledelsen at påtale dette, med respekt overfor vedkomne, så der kan rettes op på det. Herefter skal medarbejderen efterkomme påtalen.
Er det ledelsen som kommer uanstændigt påklædt, er det tilladt for den enkelte medarbejder og bestyrelsen at ytrer sig på en respektfuld måde.

I overensstemmelse med vejle Kommune, vil Personale der ikke overholder politikken få en mundtlig advarsel, ved gentagen overskridelse af politikken vil der blive indkaldt til en tjenstlig samtale, efterkommes henstillingerne ikke, vil overtrædelse ende i bortvisning fra arbejdspladsen.