Rygepolitik

Da det ikke er tilladt at ryge på Krogårdens matrikel, skal man gå helt uden for matriklen for at ryge, og af hensyn til ”Den gode rollemodel” skal man også gå uden for børnenes synsvinkel. Desuden skal man tage hensyn til, at man er Krogårdens billede udadtil, så man placerer sig hensigtsmæssigt, således at man ikke vækker opsigt i omgivelserne.

Rygning er umiddelbart kun muligt i pausen, og heraf max. 10 minutter. Da pausen er betalt af arbejdsgiver, og man derfor skal være til rådighed for arbejdspladsen, skal man cleare af med ledelsen om det arbejdsmæssigt er hensigtsmæssigt inden man forlader matriklen.

I overensstemmelse med Vejle Kommunes politik, skal personalet overholde rygepolitikken. Personale der ikke overholder rygepolitikken, vil de få en mundtlig advarsel, ved gentagen overskridelse af politikken vil der blive indkaldt til en tjenstlig samtale, efterkommes henstillingerne ikke, vil overtrædelse ende i bortvisning fra arbejdspladsen.

Denne politik gælder alle som arbejder i Krogården. Personale som kommer udefra, henstilles til at overholde ovenstående, af hensyn til det gode arbejdsmiljø.

Man er til enhver tid velkommen til, at modtage et Rygestop kursus.