Her er plads til alle

Her kan du læse om vores værdier i forhold til fællesskab med plads til alle via inkluderende menneskesyn

VORES ANSVAR

Set ud fra et voksent perspektiv handler det i høj grad om, at tænke inklusion som værende en del af et socialt ansvar.
Vi skal åbne øjnene og passe på hinanden; tale pænt til og om hinanden; spørge undrende, hvis der er noget vi ikke forstår frem for at konkludere eller fordømme.

Måden tingene siges på har MEGET STOR BETYDNING.
Hvad de voksne i børnehaven eller i som forældre siger hjemme opfanges lynhurtigt af børnene; hvad børn hører bliver let deres virkelighed og sandhed.
Både i institutionen og hjemme er vi voksne børnenes rollemodeller.
De vil spejle måden vi omtaler andre på og tage ved lære at det.

Vi arbejder ud fra holdningen, at alle børn har værdi og at alle børn i forskellige perioder af deres liv kan have særlige og forskellige behov.

  • Nogle har brug for god tid til at spise.
  • Nogle værdsætter ekstra ro.
  • Nogle har brug for en speciel stol/kuglepude.
  • Nogle taler meget – andre lidt.
  • Nogle har brug for at være på toilettet alene - andre hygger sig bedst derude hvis der er selskab.

HVERT BARN ER UNIKT OG HAR SINE EGNE BEHOV.

Vi arbejder ud fra, at forskellighed er en styrke, der skaber værdi og læring for alle.
Det ok at sige det højt – at italesætte de forskellige behov. Børn er bevidste om egne særbehov og det er af stor vigtighed, at særbehov ikke opfattes, som værende negativt eller tabubelagt.

Det er ok, at have behov for at vinke med en voksen; at man har brug for hjælp til at tørre sig; at man har brug for lidt fred; at man sidder ved en voksen for at holde sin krop i ro osv.
VI ER OK OG VÆRDIFULDE, SOM VI ER HVER ISÆR

For at sikre, at barnet får mulighed for at være del at et overskueligt fællesskab vælger vi i Krogården ofte, at opdele børnene i mindre børnegrupper.

De små børnefællesskaber giver hvert enkelt barn mulighed for at deltage aktivt i aktiviteterne. I et stort forum med mange børn, kan det ofte være svært for en del børn at markere sig.
Derudover bestræber vi os på, at sammensætte små læringsfællesskaber med børn, der ”matcher” hinanden. Enten aldersmæssigt eller udfordringsmæssigt fx med en sproglig eller motorisk indsats for øje.

Vores voksenrolle er, at være relations arbejdere og skabe tillidsfulde udviklende øjeblikke. Vores vigtigste opgave er, at skabe en god relation til hele den børnegruppe, vi er tilknyttet samt at guide og støtte til skabelse af relationer blandt børnene.

Jer forældre kan bakke op om inklusionsarbejdet ved at tale pænt til og om hinanden og andre mennesker - det er stor betydning, for så får Jeres barn også tillid til, at andre taler pænt og Jer og Jeres barn. I kan desuden opmuntre jeres barn til legeaftaler med forskellige børn fra Krogården - også selv om det kræver, at I tager kontakt til nogen, som i ikke kender helt så godt. Det behøver ikke at være hele dage/lang tid – bare et par timer kan give meget. Derudover vil det betyde meget for jeres barn, at i så vidt muligt lærer de andre børns navne i børnehaven at kende. På den måde kan man langt bedre følge med i, hvem barnet har leget med i løbet at dagen.