Krogårdens historie

Historien om Krogårdens Børnehus
 

Den 10. Oktober 1969 afholdte en børnehave komite, bestående af private borgere fra Smidstrup, sit første møde med henblik på etablering af en børnehave i Smidstrup.

Mødet blev startskuddet til Krogårdens Børnehave, beliggende på Klattrupvej 2 i Smidstrup. Men hvad ingen vidste på daværende tidspunkt var, at der skulle gå mere end 4 år inden børnehavekomiteens drømme gik i opfyldes.

Årsagerne til, at der gik så lang tid inden børnehavnen blev bygget, var mangefoldige. En af dem var, at de små sognekommuner - og herunder Smidstrup - som følge af kommunalreformen blev samlet under Børkop Kommune. Dette medførte, at der var andre og mere presserende problemer, som skulle løses først i Børkop Kommune.

En anden årsag var, at mange af de daværende politikere, ikke ønskede at udstede en kommunegaranti for lånet til børnehaven, idet den selvejende institution "Trivelse og Tryghed" skulle stå som bygherre af børnehaven, efter aftale med børnehavekomiteen. Forbeholdet over for "Trivelse og Tryghed" skyltes primært, at Børkop Kommune ikke havde nogen indsigt og indflydelse på børnehavens pris og størrelse, hvilket ikke skulle vise sig at være ubegrundet, idet prisen på byggeriet steg fra 380.000 kr. til 634.000 kr.

Imens disse diskussioner bølgede frem og tilbage og bl.a. var omtalt i Vejle Amts Folkeblad gentagne gange, arbejdede børnehavekomiteen fra Smidstrup ufortrødent videre, og som et skridt på vejen blev der åbnet en legestue i Smidstrup - i september 1970 - med 2 ugentlig åbningsdage. 52 børn fik en plads i legestuen til en pris af 8.50 kr. pr. uge.

Som tiden gik, blev presset på politikerne større og større. Flere og flere mødre ønskede at komme ud på arbejdsmarkedet og i marts 1973 gav Børkop Kommune sin accept til, at byggeriet kunne begynde - og endelig den 4 januar 1974 kunne børnehaven holde åbent hus.
Institutionen kom til at hedde "Institutionen Krogården" og var fra 1974 til 1990 for børn i alderen fra 3 til 9 år. I 1990 blev det besluttet, at institutionen kun skulle være for børnehavebørn, idet Smidstrup Fritidscenter blev udbygget, og hermed kunne varetage pasningen af alle skolebørnene i Smidstrup.

Institutionen har udviklet sig løbende siden starten i 1974. De mest synlige tiltag inden for de seneste år er:

 • I 1993 blev kælderen inddraget fra et sikringsrum, til også at kunne være aktivitetsrum for børnene
 • Krogårdens ønske om udbyggelse af legepladsen, blev i 1993 mødt af et velvilligt ja fra kommunens politikere, således at børnehaven rådede over et legepladsareal på næsten 4.500 kvadratmeter
 • I 1998 blev Børnehavens drøm om en tilbygning - til bl.a mødelokale en realitet
 • I år 2000 byggede vi ca. 30 kvadretmeter kombineret værksted og depotrum med såvel el som varme
 • I år 2001 skiftede vi alle børnemøbler ud med nye, og i år 2002 skiftede vi børnenes garderobe. Sidste punkt lyder ikke af så meget, men i kroner har det kostet tæt ved 250.000 kr.
 • I år 2004 stod endnu en tilbygning klar. Den bruges i dag som kombineret soverum/grupperum
 • I år 2007 blev legepladsen udvidet imod øst, med ca. 900 m2.
 • I år 2008 blev de to bagerste lokaler lagt sammen, da Krogården gik fra to til tre stuer.
 • I år 2010 fik krogården nyt køkken.
 • I år 2011 blev fællesarealerne shinet op.
 • I år 2013 blev Heltetræning indført og slået an som grundtone i Krogården. Dette udgår stille og rolig i løbet af 2016.
 • I år 2014 kunne en ny tilbygning indvies samtidig med Krogårdens 40 års fødselsdag. Rummet bruges som nyt grupperum og til heltetræning.
 • I år 2016 fik Krogården nye lofter og malet alle vægge.
 • I år 2016 fik Krogården tildelt 10 vuggestuepladser, og tilsagn om yderligere tilbygning af krybberum
 • Den 1. april 2017 skifter Krogårdens Børnehave navn til Krogårdens Børnehus.