Krogårdens indretning

Krogården er opbygget om tre stuer, Flammen, Bjerget og Floden, hvor der hver dag er samling og foregår forskellige aktiviteter.

Desuden har vi Multirummet, som bruges til kropslige aktiviteter, fællessamling, kreative aktiviteter, togbaner og bilbaner som kræver meget gulvplads mm.

             Bjerget. Her holder vuggestuebørnene til.

           Floden. Pt. med puslespil, dukkekrog, brio tog og bilbane

         Flammen. Pt. lego, , forskelligt konstruktions legetøj, riddere mm.

             Hjertet. Krogårdens køkken er hjertet