Velkommen i Krogårdens Børnehus

  Krogården er en lille selvejende integreret institution for 0-6 årige børn i hjertet af Smidstrup, med et stort engagement og en stærk vi-følelse, hvorfor vi er en stor del af byens identitet.


  Vi vil gerne være med til at skabe livstrygge og livsduelige børn i gensidige relationer. Inklusion har høj prioritering hos os, da det er en del af vores tankegang og måde at arbejde ud fra. Det handler om at alle (både børn og voksne) skal have mulighed for at være i robuste fællesskaber. Det betyder, at i Krogården skal alle børn være en del af fællesskaber, som det enkelte barn kan deltage i, og som GIVER DET ENKELTE BARN VÆRDI SOCIALT, PERSONLIGT OG FAGLIGT.


  I efteråret 2016 fik vi startet en lille vuggestuegruppe. Vi er meget optaget af, at både børn og voksne, både i børnehaven og vuggestuen, skal se sig selv som en del af hele huset – med mulighed for at fordybe sig i mindre legegrupper.


  Vi har en fantastisk dejlig legeplads, som vi leger på hver eneste dag. Efter lukketid er vores legeplads offentlig for byens borgere, hvilket gør at den bliver flittigt benyttet.
  Vi vægter et meget tæt samarbejde med forældre, og derfor prioriterer vi, at give os tid til at tale med jer, når I afleverer og henter børnene.


  Personalegruppen består af elleve voksne, som har hver sine kompetencer, ansvars- og interesseområder. Det betyder, at vi spender bredt med forskellige tilbud af aktiviteter, med både musik, sang, dans, kreative udfoldelser, sproglige og motoriske udfordringer, masser af udeleg og bålmad mm.