Bestyrelsens formål og virke

 • Hvem er vi?

  ”En selvejende institution er ikke en del af den kommunale forvaltning, men en selvstændig juridisk enhed. I en selvejende institution er det altså bestyrelsen der er øverste myndighed og ansvarlige og dette indebærer derfor også arbejdsgiveransvar og ansvar for økonomi”. (Uddrag fra ’Bestyrelsen i en selvejende daginstitution’ af DLO1).

  Som det fremgår af ovenstående uddrag fra DLOs håndbog, har man som bestyrelse i en selvejende daginstitution et andet og større ansvar end en bestyrelse i en kommunalejet daginstitution.

  I Krogårdens børnehus består institutionens ledelse af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en institutionsleder, der har ansvaret for den pædagogiske ledelse og daglige drift.

   

 • Hvad laver vi?

  Der afholdes ca. 6 ordinære bestyrelsesmøder om året, som afholdes med ca. 6 ugers mellemrum. Møderne er af ca. 2,5 timers varighed. Derudover kan afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder ved behov, ligesom der kan nedsættes ad. hoc. arbejdsgrupper fx i forbindelse med planlægning af juletræsfest etc.

  Inden udgangen af andet kvartal hvert år afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen. Medlemmer vælges for en toårig periode og suppleanter vælges for ét år.

  Bestyrelsen består af seks forældrerepræsentanter, én medarbejderrepræsentant og institutionslederen. Derudover vælges én suppleant for forældrerepræsentanterne og én suppleant for medarbejderrepræsentanten.

 • Hvad kan du bruge os til?

  Du kan kontakte medlemmer af bestyrelsen hver især eller som bestyrelse gennem formanden.

  Du kan bruge os, hvis du har spørgsmål eller principielle ting, som du gerne vil have, at bestyrelsen diskuterer og tager stilling til.