Det gode forældresamarbejde

I Krogårdens Børnehus er forældresamarbejdet kendetegnet ved

 

 • At vi vægter en god opstart og modtagelse af nye børn højt bl.a igennem opstartssamtale og løbende, daglig tæt dialog.
 • At vi har fokus på at skabe gode overgange både til dagpleje - imellem vuggestue og børnehave og til skolen. Der ligger faste aftaler for dette samarbejde.
 • At der er synlige og tydelige forventninger til forældrenes deltagelse til barnets dagligdag i Krogårdens Børnehus.
 • At personalet i hele institutionen hilser på alle forældre og børn.
 • At åbenhed og tydelig dialog omkring barnet vægtes højt.
 • At der findes og vedligeholdes en gensidig respekt og tillid imellem forældre og personale.
 • En anerkendende tilgang i den daglige dialog, hvor man møder hinanden med imødekommenhed - nysgerrighed og venlighed i relationen.
 • At vi anser forældrene som de primære og vigtigste omsorgspersoner i barnets liv.

 

I Krogårdens Børnehus har vi følgende forventninger til forældresamarbejdet

 

 • Vi forventer, at forældrene fortæller, hvis der er sket noget derhjemme, som kan påvirke barnets almene trivsel i daginstitutionen.
 • Vi forventer et konstruktivt samarbejde, hvor forældrene tager ansvar for at deres barn har mulighed for at deltage i dagligdagen i Krogårdens Børnehus på lige fod med de øvrige børn.
 • Vi forventer, at forældrene viser interesse for hvad der sker i institutionen, f.eks. at de deltager i forældremøder, fælles arrangementer og bidrager i samtaler omkring barnet.
 • Vi forventer, at forældrene holder sig opdateret på Aula ift. div. praktiske oplysninger, beskeder og ferietilmeldinger.
 • Vi forventer, at man som forælder hilser på personalet både ved aflevering og afhentning.
 • Vi anser alle forældre som værende forskellige, hvorfor samarbejdet baseres på dialog og synlig rammesætning.