Personale samarbejde

Her kan du læse mere om vores måde at samarbejde på i Krogårdens Børnehus

Personalegruppen har reel indflydelse på beslutningsprocesserne i børnehaven, såvel pædagogisk som praktisk.

Samarbejdet foregår henholdsvis:

  • i dagligdagen
  • på pædagogmøderne
  • på personalemøderne
  • på forældrerbestyrelsesmøderne, via personalerepræsentanterne
  • på pædagogiske dage
  • ved medarbejderudviklingssamtaler
For at styrke den enkelte ansattes medansvar har hver medarbejder et eller flere praktiske ansvarsområder i huset.
 
Gensidig information og oplysning - og hermed kommunikation - omkring samtlige forhold i Krogården er en selvfølgelighed og en forudsætning for et godt personalesamarbejde.
Overnævnte sker primært gennem vores elektroniske aktivitetskalender og meddelelsesbog på kontoret, og gennem mundtlige beskeder såvel i dagligdagen, som møder i Krogården.
 
Hele personalegruppen arbejder ud fra at være ærlige og åbne over for hinanden, idet forudsætningen for et godt arbejdsklima er, at alle gensidigt er indstillet på at give og modtage konstruktiv kritik.
 
For at styrke personaleudviklingen og kvaliteten af det pædagogiske arbejde i Krogården, tilstræber vi at der hvert år afholdes relevante pædagogiske kurser for personalet. I forbindelse med kurserne, har vi gennem de senere år afholdt flere og flere interne kurser, hvor hele personalegruppen deltager.
 
Endvidere arbejder vi målrettet på organisationsudvikling via diskussioner omkring fælles målsætning for arbejdet i Krogården, ligesom vi løbende evaluerer pædagogiske mål og aktiviteter på personalemøder, for at skabe optimale vilkår for fremtidige projekter m.m.