Samarbejde med TCBU

Vi samarbejder med de forskellige faggrupper i Tværfagligt Center for Børn og Unge

I Vejle Kommune  er der et tæt samarbejde mellem daginstitutionerne og TCBU - Tværfagligt Center for Børn og Unge. Ved TCBU er følgende faggrupper tilknyttet: 

  • Fys-/Ergoterapeut
  • Psykologisk rådgiver
  • Pædagogisk rådgiver
  • Socialfaglig rådgiver
  • Tale-hørekonsulent

Hvis der er brug for sparring i forhold til Jeres barn, har vi mulighed for at gøre brug af disse fagpersoner fra TCBU. Dette gøres i et samarbejde med Jer forældre. 

Nogle gange bruger vi/TCBU videooptagelser, og vi indhenter tilladelse fra jer forældre, inden vi benytter video.