2023

Referater for Generalforsamlinger

 • 28. august 2023

  1. Valg af dirigent og referent

  • Maja Størner Christensen vælges som dirigent og Anja Støttrup Nissen vælges som referent

   

  2. Formandens beretning for det senest forløbne år

  Formanden (Lotte Dich Kring) beretter om at sidste GF blev afholdt for 1½ år siden. GF d.d. er rykket fra foråret grundet særlige omstændigheder i Krogårdens Børnehus.

  Bestyrelsen har arrangeret arbejdsdag i maj 2022 samt i maj 2023 med god deltagelse begge gange. Ligeledes arrangeret juletræsfest i december 2022 og der planlægges ligeledes juletræsfest i december 2023.

  Formanden beretter om øget sygdom og opsigelser i personalegruppen ved udgangen af 2022, og forældre har deraf mødt mange nye ansigter i Krogårdens Børnehus første halvdel af 2023.

  Daværende leder stopper i marts 2023. Gennemgående dialog personalet, Vejle kommune og bestyrelsen imellem har sikret, at Krogårdens Børnehus er kommet godt på den anden side. Personalet takkes for deres indsats i en svær tid. I løbet af foråret 2023 er der ansat 4 nye pædagoger, hvorfor der nu er fuldt antal pædagoger og medhjælpere i Krogårdens Børnehus svarende til normering. I maj 2023 annonceret at Heidi Vilebæk Ørkild pr. 01.08.23 er ansat som ny leder.

  Formand fortæller desuden om bestyrelsens mødestruktur og sammensætning.

  Formandens beretning godkendes uden anmærkninger.

   

  3. Valg til bestyrelsesmedlemmer

  • På valg er: Maja Størner Christensen (modtager ikke genvalg)
  • På valg er: Tina Christiansen (modtager genvalg)
  • På valg er: Anja Nissen (modtager genvalg)

  5 personer stillede op – følgende vælges: Anja Støttrup Nissen, Tina Louise Christiansen og Michaela Smolkova

   

  4. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  • Der skal vælges én suppleant

  Natascha Mandrup Negendahl Ayubi vælges som suppleant.

   

  5. Eventuelt 

  6. Den nye bestyrelse konstitueres

  Formand: Lotte Dich Kring

  Næstformand: Tina Louise Christiansen

  Kasserer: Anja Støttrup Nissen

  Medlem: Tina Hoff

  Medlem: Karina Tromborg

  Medlem: Michaela Smolkova

  Medlemssuppleant: Natascha Mandrup Negendahl Ayubi

  Institutionsleder: Heidi Vilebæk Ørkild

  Medarbejderrepræsentant: Mette Espersen

  Medarbejderrepræsentantssuppleant: Stine Ladefoged Benborg

   

  Næste møde: torsdag d. 14-09-23 kl. 17-19.30 i Krogården.