Arbejder med værdier og kerneopgave

Her kan du læse hvad vi står for

Vi er konstant i rivende udvikling, og "vi leger" løbende med værdiord og kerneopgave. 

Vores kerneopgave (effekten for børnene) er: 

AT ALLLE BØRN OPLEVER AT FØLE SIG VÆRDIFULDE I MANGE FORSKELLIGE FÆLLESSKABER, SOM SKABER RAMMERNE FOR AT BØRNENE FÅR LYST TIL AT LÆRE OG UDVIKLER SIG MEST MULIGT FOR AT BLIVE GODE VERDENSBORGERE.

Vi er i huset sammen med hinanden ud fra følgende værdier:

  • Nærværende
  • Nysgerrighed
  • Mentaliserende
  • Ordentlighed

Vi arbejder løbende med værdierne i personalegruppen, i bestyrelsen (forældreperspektivet) og sammen med skolen (dem, som modtager børnene). 

Opdateres løbende.